Rozhodcovská doložka na zmenke

Pokiaľ ide o odpovede na otázky: či je možné, aby rozhodcovská zmluva (rozhodcovská doložka na zmenke) bola uzavretá ohľadom práv zo zmenky? Či je potrebné uzatvoriť osobitnú zmluvu alebo treba začleniť rozhodcovskú doložku do textu zmenky? Môže rozhodca vydať zmenkový platobný rozkaz? Všetky uvedené otázky riešil Najvyšší súd Českej republiky v rozhodnutí pod sp. zn. 29 Cdo 1130/2011.

Rozhodcovskú doložku je vhodné spojiť s konkrétnou zmenkou. Ideálne riešenie je teda uviesť rozhodcovskú doložku priamo do zmenky. Rozhodcovská doložka vložená do textu zmenky má charakter samostatnej zmluvy v zmenkovom vzťahu. Rozhodcovská doložka na zmenke alebo podpis veriteľa na zmenke nerobí zmenku neplatnou.

Rozhodca nemôže rozhodovať formou zmenkového platobného rozkazu ale rozhodcovského rozsudku.

Rozhodcovská doložka na zmenke - ÁNO alebo NIE?

JUDr. Milan Ficek, advokát