Rýchlosť rozhodovania

Trvanie rozhodcovského konania pred našim rozhodcom je neporovnateľne kratšie, ako konanie pred všeobecným súdom Slovenskej republiky. Kým súdne konanie môže trvať 8-9 mesiacov, konanie pred našim rozhodcom trvá len niekoľko týždňov a rozhodnutie rozhodcu môže by právoplatné do 1-2 mesiacov.

Ako právnici vieme, že neskorá spravodlivosť = žiadna spravodlivosť. Preto je cieľom našich rozhodcov účinné a rýchle rozhodovanie bez zbytočných prieťahov.

Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie nášho rozhodcu je rovnocenným exekučným titulom ako rozhodnutie všeobecného súdu v SR. Rozhodcovský rozsudok je dokonca vykonateľný vo viac než 130 krajinách sveta, na základe Newyorského dohovoru o uznávaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí z roku 1958, ktorého účastníkom je aj Slovenská republika.