Odborné rozhodovanie v rozhodcovskom konaní

Rozhodcovia ustanovení do funkcie rozhodcu právnickou osobou Rozhodcovské konanie SR s.r.o. pôsobili ako rozhodcovia na ROZHODCOVSKOM SÚDE BRATISLAVA a sú profesionálmi v oblasti práva. Rozhodcami sú advokáti a právnici zaoberajúci sa najmä vymáhaním pohľadávok s niekoľkoročným skúsenosťami. Odbornosť a rýchlosť rozhodovania patrí medzi naše základné zásady.