Pravidlá rozhodcovského konania


Rozhodcovia rozhodujú v súlade s platnými predpismi v Slovenskej republike. Rozhodcov ustanovuje do funkcie vybraná osoba podľa § 6 ods. 3 zákona 224/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to náhodným výberom.